14. - 17. Februar 2018 // Nürnberg, Germany

Presseinformationen zur BIOFACH

Październik 2012
SPRAWOZDANIE RYNKOWE: Dobry rok dla międzynarodowego sektora produktów ekologicznych
  • Branża produktów ekologicznych osiągnęła w roku 2011 dwucyfrowy wzrost
  • Niemiecki rynek produktów ekologicznych zanotował obroty w wysokości 6,6 miliardów euro
  • USA: ponad 10 – procentowy wzrost na największym na świecie rynku produktów ekologicznych
Gdyby wynikiem osiągniętym na międzynarodowym rynku było szlachetne wino ekologiczne, wtedy podsumowanie roku 2011 brzmiałoby następująco: najlepszy klimat i optymalne czynniki wpływające na właściwości uprawianych roślin nadają temu rocznikowi obfitego ciała, jak również bogatego, a mimo to harmonijnego smaku. Po raczej umiarkowanym wzroście w poprzednich latach, rynki europejskie i amerykańskie notując wzrost obrotów w wysokości między pięcioma i dziesięcioma procentami, znacznie przyspieszyły tempo wzrostu. Jako przykład mogą służyć Francja i Szwecja cieszące się wzrostem wynoszącym każdorazowo 11 %, obroty holenderskiego rynku produktów ekologicznych wzrosły nawet o 17 %. W bieżącym roku 2012 eksperci oczekują aktualnie jednocyfrowego wzrostu. W dniach od 13 do 16 lutego 2013 roku ponownie spotkają się przedstawiciele branży reprezentujący wszystkie kraje świata z okazji corocznej najważniejszej imprezy targowej - BioFach. Wiodące na świecie targi prezentujące produkty ekologiczne w Norymberdze ponownie będą oczekiwały przybycia 2.400 wystawców, 200 z nich na Targach Vivaness, wiodących targach prezentujących kosmetyki naturalne i Wellnes.  
 
W Niemczech, kraju organizującym duet targowy BioFach i Vivaness, według Związku Producentów Żywności Ekologicznej [BÖLW, Berlin (D)], obroty w sektorze produktów ekologicznych w roku 2011 wzrosły o 9%, z 6,02 do 6,6 miliardów euro. Udział produktów ekologicznych w rynku artykułów spożywczych wzrósł do 3,7%. Ogólnie 22.506 zakładów uprawia ich ziemie, w tym 1.015.626 ha zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie żywności i rolnictwa ekologicznego. To oznacza 7,5 % zakładów w Niemczech i 6,1 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. Start w rok 2012 nastąpił nieco spokojniej: np. w pierwszym półroczu obroty handlu branżowego oferującego zdrowążywność wzrosły jedynie o 3,3 %. Przy tym nie uwzględniono kanału zbytu tradycyjnego handlu detalicznego artykułami spożywczymi.

30.000 m² więcej powierzchni handlowej w niemieckich superkarketach oferujących produkty ekologiczne

Już w pierwszych sześciu miesiącach roku 2012 w Niemczech oddano do użytku 25 nowych supermarketów oferujących produkty ekologiczne lub wskutek ich przeniesienia powiększono ich powierzchnię handlową. [Bio-Markt.Info, Lauterbach (D)]. W roku poprzednim oddano do użytku w sumie 66 specjalistycznych placówek handlowych o powierzchni wynoszącej ponad 200 m² i supermarketów oferujących produkty ekologiczne o powierzchni wynoszącej ponad 400 m². 80 % tych nowo otwartych placówek handlowych należy do jednego przedsiębiorstwa. Do końca grudnia 2011 roku powstało równo 30.000 m² dodatkowej powierzchni handlowej. Firma Dennree reprezentowana w Niemczech przez około 100 i w Austrii przez pięć placówek handlowych Denn’s oferujących produkty ekologiczne coraz wyraźniej umacnia swoją pozycję lidera na rynku. W pierwszym półroczu roku 2012 oddano do użytku w sumie 14 placówek handlowych o ogólnej powierzchni wynoszącej 7.000 m².

Austria i Szwajcaria: stabilne alpejskie republiki oferujące produkty ekologiczne

Uwzględniając wszelkie metody sprzedaży Austria zanotowała w roku 2011 obroty ze sprzedaży ekologicznych produktów spożywczych w wysokości 1,2 miliardów euro. To oznacza wzrost w wysokości 7,7 %. Klasyczny handel produktami spożywczymi stanowiący główny kanał sprzedaży produktów ekologicznych w Austrii zanotował dotychczas najwyższy wzrost wynoszący 9,2 %. Ponadto znaczny wzrost osiągnięto w sektorze żywienia poza domem, eksport wzrósł o 5 %. Mimo, że Szwajcaria aktualnie notuje dwucyfrowy udział przedsiębiorstw produkujących zdrowążywność, nie słabnie gotowość przedsiębiorstw do przestawienia się na metody produkcji ekologicznej. Na początku roku 2012 220 rolników zdecydowało się na przestawienie ich gospodarstw na metody produkcji ekologicznej, 27 % więcej niż w roku poprzednim. Aktualnie 5.618 zakładów rolniczych działa zgodnie z wytycznymi Związku Branżowego Bio Suisse, Bazylea, (CH). Wspólnie z 387 zakładami produkującymi zgodnie z państwowymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki na podstawach ekologicznych, udział produktów ekologicznych w szwajcarskiej gospodarce rolnej wynosi równo 11 %. Obroty handlu detalicznego ze sprzedaży produktów ekologicznych w roku 2011 wzrosły o 4,2 % do 1,4 miliardów euro.

Włochy: Wzrost sprzedaży w supermarketach i handlu branżowym

We Włoszech w roku 2011 obroty ze sprzedaży w sektorze produktów ekologicznych włącznie ze sprzedażą bezpośrednią wyniosły 2 miliardy euro (2010:1, 8 miliarda euro) plus 1,1 miliarda euro ze sprzedaży eksportowej. Zgodnie z wynikami wspólnych panelowych badań rynku przeprowadzonych przez Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, Rzym (I) i Stowarzyszenie Badań Konsumenckich GfK, Norymberga (D) rynek produktów ekologicznych po raz dziewiąty z rzędu zanotował wzrost sprzedaży. Obroty tradycyjnego handlu detalicznego w sektorze produktów ekologicznych wzrosły o 9% do poziomu 545 milionów euro, obroty handlu branżowego wzrosły nawet o 12 % do poziomu 895 milionów euro. Według opinii eksperta w dziedzinie badania rynku Roberto Pinton stopa wzrostu włoskich przedsiębiorstw handlu hurtowego wyniosła w ostatnich latach od 10 do 20 %. W pierwszym półroczu roku 2012 zarówno segment handlu hurtowego jak i detalicznego zanotował jednocyfrowy wzrost poziomu obrotów. Wartość obrotów handlu detalicznego w segmencie produktów ekologicznych wyniosła 6 %.

Francja: 1milionha powierzchni upraw metodami ekologicznymi  

Francja od lat może z zadowoleniem obserwować stały wzrost produkcji produktów ekologicznych i w europejskim rankingu zajmuje drugie miejsce po Niemczech. W roku 2011 francuski rynek ekologicznych produktów spożywczych zanotował wzrost o 11 % do poziomu 4miliardów euro [Agence Bio, Montreuil-Sous-Bois(F)]. Powierzchnia użytków rolnych uprawianych metodami ekologicznymi wzrosła w roku 2011 o 15 % do 975.141 ha i w pierwszym półroczu roku 2012 przekroczyła barierę 1 miliona. Liczba rolników i zakładów produkujących produkty ekologiczne wzrosła o 14 % do 35.271.

Holandia: rozszerzenie oferty produktów ekologicznych w supermarketach

W roku 2011 Holandia mogła zanotować znaczny wzrost sprzedaży produktów ekologicznych. Obroty ze sprzedaży produktów ekologicznych wzrosły z 752milionów euro do 881 milionów euro [Bionext, Zeist, (NL)]. To oznacza wzrost w wysokości 17% po wielu latach jednocyfrowego wzrostu. Ten raczej niewielki udział w segmencie rynku produktów ekologicznych w stosunku do całego rynku produktów spożywczych wzrósł z poziomu 1,7 do 2 %. Najważniejszym kanałem sprzedaży w Holandii są klasyczne supermarkety, których obroty w segmencie produktów ekologicznych stanowią 48 %. Co trzeci euro wydany na ekologiczne produkty spożywcze jest wydawany w specjalistycznych placówkach handlowych w ogólnej wysokości 32 %. Pozostałych 20 % przypada na sprzedaż bezpośrednią, żywienie poza domem, jak również na inne kanały sprzedaży. W roku 2011 do znacznego wzrostu poziomu obrotów przyczynił się przede wszystkim tradycyjny handel notujący wzrost obrotów na poziomie 25 %, podczas gdy specjalistyczne placówki handlowe mogły zanotować wzrost obrotów jedynie w wysokości 7 %. Zdaniem specjalistów przyczyną tego stanu jest rozszerzenie oferty prezentowanej w supermarketach i domach towarowych.

Wielka Brytania: dotychczas nie osiągnięto najwyższych,  zanotowanych w roku 2008 obrotów w segmencie produktów ekologicznych

Najwyższy dotychczas osiągnięty poziom obrotów w segmencie produktów ekologicznych w wysokości 2,6 miliardów euro Wielka Brytania zanotowała w roku 2008. W roku 2011 klienci zdecydowali się na zakup produktów ekologicznych o wartości 1,9miliardów euro. Po 6–procentowym spadku obrotów w roku 2010 Wielka Brytania ponownie zanotowała spadek obrotów w wysokości 3,7 %. Powierzchnia użytków rolnych uprawianych metodami ekologicznymi zmniejszyła się o 9 % i aktualnie ich wielkość wynosi 656.000 ha. [Department for Environment, Food and Rural Affairs, Londyn (GB)]
Zdaniem ekspertów aktualną sytuację rynkową uzasadnia 5-procentowy spadek obrotów w segmencie produktów ekologicznych zanotowany przez handel detaliczny, który sprzedaje 71 % wszystkich produktów ekologicznych.
W związku ze zmianami ogólnej sytuacji rynkowej zachodzącymi w ostatnich latach największe sieci handlowe drastycznie ograniczyły asortyment oferowanych produktów ekologicznych. Tymczasem kanały sprzedaży w 100 % oferujące produkty ekologiczne, jak np. usługi dostawcze, mogły w roku 2011 zwiększyć wartość obrotów o 7 %

Dania i Szwecja: tradycyjny handel motorem wzrostu  

Szwecja mogła w roku 2011 zwiększyć wartość obrotów o 100 milionów euro do łącznej wartości 1 miliarda euro i zanotowała wzrost na poziomie 11 %. [Cecilia Ryegard, Ekoweb, Sztokholm (S)]. Udział produktów ekologicznych w ogólnym rynku produktów spożywczych włącznie z żywieniem poza domem wynosi 3,5 %. Eksperci oczekują w nadchodzących latach rocznego wzrostu na poziomie wynoszącym około 112 milionów euro.
Z udziałem konsumpcji produktów ekologicznych na rynku na poziomie 7,8 % w roku 2011 Dania osiągnęła wyniki oznaczające wysokość około podwójnej wartości osiągniętej przez jej szwedzkich sąsiadów. Wzrost obrotów w segmencie produktów ekologicznych osiągniętych przez handel detaliczny wynosił 7 % i zgodnie z informacjami Organic Denmark osiągnął wartość wynoszącą 0,7 miliardów euro. Ponadto wartość sprzedaży w segmencie wyżywienia poza domem wynosiła w przeliczeniu 100 milionów euro. Handel branżowy oferujący zdrowążywność w kraju leżącym między Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim, w którym przeważająca część ekologicznych produktów żywnościowych sprzedawana jest przez takie sieci handlowe jak Netto, Superbrugsen, Fakta osiąga obroty jedynie na poziomie 10 %. Irma jest nazwą sieci handlowej osiągającej największy udział w sprzedaży produktów ekologicznych: aktualnie 23 % obrotów stanowią obroty ze sprzedaży produktów ekologicznych. W odniesieniu do poszczególnych produktów pochodzących z produkcji metodami ekologicznymi Dania osiąga aktualnie najlepsze wyniki. Np. 41 % sprzedanych płatków owsianych, 29 % mleka i 23 % sprzedanych w roku 2011 jaj pochodzi z produkcji metodami ekologicznymi.

Aktualności branżowe i news znajdą Państwo pod: www.oneco.biofach.de

Wszystkich wystawców i ich aktualne informacje o produktach znajdą Państwo pod: www.ask-biofach.de i www.ask-vivaness.de
 
Downloads:
Presseinformation
 
Online-Sprachversionen:

 
Ansprechpartner für Presse und Medien:
Barbara Böck, Helen Kreisel
Marie-Claire Ritzer
T +49 9 11 86 06-86 46
F +49 9 11 86 06-12 86 46
 
top